Plaats uw persbericht!

Op deze website kunt u gratis uw persbericht plaatsen met daarin een verwijzing (link) naar uw eigen website. Het plaatsen van deze link draagt bij aan de vindbaarheid van uw website in de zoekmachines. Leest u voordat u een persbericht plaatst wel even de voorwaarden.

Meld u nu gratis aan en begin direct met schrijven!

Jeugdwerkloosheid stijgt, vergrijzing neemt toe

by admin on december 17, 2014

In de zomermaanden gaan een hoop jongeren weer op zoek naar een bijbaantje. Maar uit onderzoek van FNV Jong blijkt dat 59 procent van de jongeren géén zomerbaantje kan vinden. Uit het onderzoek van FNV Jong blijkt dat het aantal baantjes voor jongeren is gedaald door de toegenomen jeugdwerkloosheid, die op het moment van schrijven op 15,7 procent staat.

Maar wat zijn nou de gevolgen van deze hoge jeugdwerkloosheid? Jeugdwerkloosheid heeft verscheidene gevolgen. Één van deze gevolgen is dat de jongeren geen of minder werkervaring opdoen, terwijl een hoop banen juist werkervaring als vereiste hebben.

De huidige vergrijzing in Nederland is hier mede schuldig aan. Op 1 januari 2012 telde Nederland 2,7 miljoen ouderen (personen van 65 jaar en ouder). Dit komt neer op 16% van de totale bevolking. Daarnaast is er sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2012 waren er 686.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4% van de bevolking. Dit samen leidt tot een grijze druk in Nederland van 27%. Dit geeft aan dat er bijna 27 65-plussers zijn op elke 100 potentiële arbeidskrachten. Met de verhoging van de leeftijdgrens blijven oudere werknemers langer in dienst. Wat er toe leidt dat er minder ruimte vrijkomt voor nieuwe werknemers.

Maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid liggen er gelukkig al. De rijksoverheid investeert tot 2015 €50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen. Gemeenten krijg in 2013 €25 miljoen voor activiteiten in de regio die jongeren helpen werk te vinden. Het kabinet wil samen met werkgevers de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren.

– Werkgevers kunnen financiële steun krijgen als zij in hun sector afspraken maken over (meer) stageplaatsen en leerwerkbanen. Het kabinet helpt door regelgeving te versoepelen en/of mee te betalen.

– De overheid draagt voor de helft financieel bij aan plannen voor meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk. Het gaat om gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties en vakbonden. Er is 600 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 2 jaar. Goedgekeurde plannen kunnen vanaf 1 oktober 2013 een voorschot krijgen.

– Jongeren krijgen nu vaak (alleen) flexibele banen aangeboden. Het kabinet zal in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties nagaan hoe werkgevers jongeren op langere termijn meer zekerheid over werk kunnen geven.

– Scholen kunnen een subsidie krijgen als zij een jongere met een hoger onderwijsdiploma als zij-stromer aanstellen.

De vraag blijft echter natuurlijk of alle maatregelen baat zullen hebben. De vergrijzing gaat in ieder geval voorlopig door en dat moet opgevangen worden. De hoop is dat spoedig meer jongeren wel aan een bijbaantje kunnen komen. Voor iedereen die tot die tijd op zoek is naar een alternatief is er de website Online thuiswerken. Zo kun je toch een inkomen realiseren als jongere zonder dat je al te afhankelijk bent van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.